ค่าทำฟัน  ภูเก็ต

ราคา ค่าทำฟัน ที่คลินิก ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ เป็นระบบราคาเดียว ไม่มีการคิดค่าชาร์ตบัตรเครดิต ค่าภาษีเพิ่ม เราประกาศราคาทางเวบไซต์เพื่อความโปร่งใส ผู้มารับบริการทุกท่านจะชำระค่ารักษาแบบเดียวกันในราคาเท่ากัน เราให้บริการปรึกษาทางทันตกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เราให้คำปรึกษาให้แผนการรักษาเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใชจ่าย กรุณาติดต่อเราโดยส่งอีเมล์มาที่ . Contact Us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อการตรวจ และวางแผนการรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ( ถ้ามีการถ่ายเอ็กซเรย์ ร่วมกับการตรวจสุขภาพฟัน จะมีค่าใช้จ่าย ค่าเอ็กซเรย์ ตามที่ได้ประกาศหน้าเวบไซต์) 

เรารับชำระค่ารักษา ค่าทำฟัน ด้วยเงินบาท เท่านั้น การชำระด้วยบัตรเครดิตอาจมีค่าธรรมเนียม อัตราการแลกเปลื่ยน ตามที่บัตรเครดิตกำหนด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคลินิก 

 

 

PHUKET DENTAL SIGNATURE TREATMENT FEES

 

ค่าทำฟัน ภูเก็ต

ปริมาณ

เงิน บาท

USD

 ทันตกรรมทั่วไป

 การตรวจสุขภาพปากและฟัน พร้อมวางแผนการรักษาเบื้องต้น

ครั้ง

ไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

 ค่าเอ็กซเรย์ฟัน

 ค่าเอ็กเรย์ฟัน แบบในช่องปาก ฟิมล์เล็ก

ฟิมล์ 

200

6

 อุดฟัน สีเหมือนฟัน

 อุดฟัน วัสดุคอมโพสิต สีเหมือนฟัน ด้านแรก  : First surface

ด้าน

1,300

36

 Composite resin : Next surface อุดฟัน วัสดุคอมโพสิต สีเหมือนฟัน ด้านต่อไป 

ด้าน

500

14

 Teeth Cleaning  ขูดหินปูน ขัดฟัน 

ครั้ง

1,300 - 2,000

36 - 56

 Airflow การทำความสะอาดฟันด้วยเครื่องมือรุ่นใหม่ Airflow 

ครั้ง

1,500 - 2,000

42 - 56

 

 

ค่ารักษาทันตกรรม ค่าทำฟัน 

หน่วย

เงินบาท

USD

 ค่าฟอกสีฟัน ค่าฟอกฟันขาว

 Zoom Tooth Whitening ค่าฟอกสีฟัน ซูม อเมริกา 

ครั้ง

8,900 from 10,000

247

 Zoom Tooth Whitening for 2 persons ค่าฟอกสีฟัน ซูม สำหรับ 2 ท่าน 

ครั้ง

17,000 from 20,000

472

 Pola Tooth Whitening ค่าฟอกสีฟัน โพลา 

ครั้ง

7,000

195

 Pola Tooth Whitening for 2 persons ค่าฟอกสีฟัน โพลา สำหรับ 2 ท่าน  ครั้ง

13,000

361

 Home Tooth Bleaching Kit - Opalescence (ADA approved) ค่าฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน 

ครั้ง

3,500

97

 ค่าทำวีเนียร์ เคลือบผิวฟันขาว 

 Composite Veneer คอมโพสิต วีเนียร์ 

ชิ้น

5,000 to 6,000

139 to 167

 Porcelain Veneer : IPS Empress Esthetics (1-5 teeth)  เซรามิก วีเนียร์  1-5 ซี่ 

ชิ้น

11,000

306

 Porcelain Veneer : IPS Empress Esthetics (>6 teeth)    เซรามิก วีเนียร์ 6 ซี่ ขึ้นไป   ชิ้น  9,000 250
 Porcelain Veneer : IPS Empress e.Max (1-5 teeth)       เซรามิก วีเนียร์ e-max   1-5 ซี่   ชิ้น  12,000 from 13,000 333
 Porcelain Veneer : IPS Empress e.Max (>6 teeth)         เซรามิก วีเนียร์  e-max 6 ซี่ ขึ้นไป   ชิ้น  11,000 from 14,000  306

 ค่าทำครอบฟัน 

 Porcelain fused to standard alloy

crown

9,000

250

 Porcelain fused to palladium alloy

crown

14,000

389

 Porcelain fused to semi-gold metal alloy

crown

18,000 - 20,000

500 - 555

 All Ceramic eMax or 3M Lava (1-5 teeth)  crown 15,500 from 17,000 430
 All Ceramic eMax or 3M Lava  (>6 teeth)  crown 14,500 from 17,000 403
 All Ceramic Cercon  crown 17,000 473
 All Ceramic Procera  crown 18,000 500

 

 

Dental Treatment Fees

Unit

Thai Baht

USD

 Endodontic Dentistry/ Root Canal Treatment

 Anterior tooth

tooth

7,000

195

 Premolar tooth (1 to 2 roots)

tooth

9,000 - 10,000

250 - 278

 Molar tooth (3 to 4 roots)

tooth

12,000 - 13,000

333 - 361

 

 

Dental Treatment Fees

หน่วย

เงินบาท

USD

 ค่าถอนฟัน ค่าผ่าฟันคุด

 ค่าถอนฟัน แบบปกติ

ซี่

1,500

42

 ค่าถอนฟัน แบบซับซ้อน ซี่

2,500

70

ค่าผ่าฟันคุด แบบปกติ ไม่ซับซ้อน 

ซี่

4,000 - 4,500

114 - 129

ค่าผ่าฟันคุด แบบฟันฝัง ต้องกรอกระดูก  ซี่

6,000 - 8,000

171 - 229

 ค่าผ่าฟันคุด แบบซับซ้อน  ซี่  10,000 - 15,000 286 - 429

 

 

ค่าทำฟันปลอม แบบถอดได้ 

หน่วย

เงินบาท

USD

 ค่าทำฟันปลอม แบบถอดได้ 

 Partial Acrylic Resin Denture : 1st teeth ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคิกลิก (ซี่แรก ) 

ชิ้น

4,000 - 5,000

111 - 139

 Partial Metal Frame Denture : 1st teeth ฟันปลอมถอดได้ ฐานโลหะ ( ซี่แรก )

ชิ้น

10,000 - 15,000

278 - 417

 Each Additional Tooth on Denture Plate ค่าฟันปลอม ต่อซี่ที่เพิ่มขึ้น 

ซี่

600

17

 Full Acrylic Resin Denture ค่าฟันปลอมทั้งปาก แบบถอดได้ ฐานอะคิลิก 

ขากรรไกร

15,000 - 18,000

417 - 500 

 

 

Dental Treatment Fees

Unit

Thai Baht

USD

 Orthodontics

 Fix Metal Braces ค่าจัดฟัน แบบเหล็ก ยางหลากสี 

case

60,000 - 70,000

1,667 - 1,945

 Ceramic or Tooth-Colored Braces ค่าจัดฟัน แบบเซรามิก สีเหมือนฟัน 

case

70,000 - 90,000

1,945 - 2,500

 Damon Q / Gemini SL Braces  ค่าจัดฟันดาม่อน 

case

80,000 - 90,000

2,222 - 2,500

 Clarity SL / Damon Clear Braces  ค่าจัดฟันดาม่อนใส 

case

90,000 - 95,000

2,500 - 2,639

 Light Lingual (STb) Orthodontics ค่าจัดฟันด้านใน  case  180,000 - 195,000  5,000 - 5,417
 Invisalign i7 ค่าจัดฟันแบบใส   case  75,000  2,097
 Invisalign Lite - Invisalign Diamond Provider ค่าจัดฟันแบบใส   case  130,000  3,611
 Invisalign Full - Invisalign Diamond Provider ค่าจัดฟันแบบใส   case  150,000  4,167

DENTAL IMPLANT TREATMENT FEES

PHUKET DENTAL SIGNATURE TREATMENT FEES

Dental Treatment Fees

Unit

Thai Baht

USD

ค่า รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน 

 ค่า รากฟันเทียม SIC / Neoss

implant

58,000

1,611

 ค่า รากฟันเทียม   implant    
 ค่า รากฟันเทียม  Nobel Biocare Titanium  implant  60,000 - 70,000 1,806 to 1,944
 ค่า รากฟันเทียม  Straumann Titanium - ADA Approved*  implant 65,000 - 70,000 1,806 - 1,944
 ค่า รากฟันเทียม AstraTech Titanium  implant 70,000 1,944

ราคา ค่ารักษา ค่ารากเทียม พร้อมฟันทั้งขากรรไกร

ค่าทำรากเทียม ฟันปลอม 

Unit

Thai Baht

USD

 ราคา Mini รากเทียม พร้อมฟันปลอม 

 4 รากเทียม Mini พร้อมฟันปลอม 

ขากรรไกร

90,000

2,500

 6 รากเทียม Mini พร้อมฟันปลอม  ขากรรไกร 110,000 3,056
 4 Locator Mini-Implant พร้อมฟันปลอม  ขากรรไกร 120,000 3,334

 ราคา ค่ารากเทียม พร้อมฟันปลอม 

 2 รากเทียม รวม Bar/Locator และฟันปลอม 

ขากรรไกร

146,000 - 186,000

4,056 - 5,167

 4 รากเทียม รวม Bar/Locator และฟันปลอม ขากรรไกร 262,000 - 342,000 7,278 - 9,500

 ราคา รากเทียม พร้อมครอบฟัน 

 ราคา 4 รากเทียม พร้อมครอบฟัน 10 ซี่ 

ขากรรไกร

342,000 - 382,000

9,500 - 11,611

 ราคา 6 รากเทียม พร้อมครอบฟัน 12 ซี่  ขากรรไกร 462,000 - 522,000 12,833 - 14,500

 ราคา ค่ารักษา ค่ารากเทียม All-on-4

 ค่ารากเทียม แบบ All-on-4 + acrylic bridge  Jaw 280,000 - 295,000 7,778 - 8,195

The above treatment charges in USD are approximates treatment prices using the exchange rate of 1USD=36THB.

* The above dental implants are for standard implant posts, standard abutment ad standard crown. If higher specification of dental implant system such as bone level implants, immediate implant surface implant, gold abutments or higher crowns material is requested, additional costs on above package will apply that you are able to consult with you're dental specialists on. Price ranges for crowns is dependent on the amount of gold used in crown and will be quoted to you upon actual checkup. 

ราคานี้ใช้ได้จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เท่านั้น